"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trong công tác bình đẳng giới Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) đã đạt được kết quả nhất định. Có 4 Tổng công ty là EVNHCMC, EVNHANOI, EVNSPC, EVNGENCO3 đạt Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality). Tỷ lệ lao động nữ giữ mức ổn định hơn 20% so với tổng số lao động. Tỷ lệ cán bộ nữ lần đầu tiên đạt cán mốc 13,05 %,
0:00 / 0:00
0:00
Phát động phong trào "Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn EVN.
Phát động phong trào "Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn EVN.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN, Võ Quang Lâm khẳng định: thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ cho nữ giới mà cho cả nam giới. Thúc đẩy bình đẳng giới không phải là san bằng giới tính, mà nhằm phát huy được thế mạnh của mỗi giới, góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm 2023, EVN đã triển khai chương trình đào tạo thí điểm “Nam giới và bình đẳng giới - Guys Talk” tại 3 miền Bắc, Trung, Nam cho chủ tịch công đoàn, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị với tổng số 117 người đăng ký tham dự.

Chương trình đào tạo được các học viên đánh giá cao. Nhận thức vấn đề giới không chỉ là dành cho nữ giới mà bản thân mỗi người nam giới cũng rất cần cho công việc và cuộc sống hàng ngày và đề xuất tiếp tục triển khai sâu rộng đến các đơn vị.

Dựa trên kết quả thực hiện thí điểm và để triển khai thành công Kế hoạch bình đẳng giới trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn phối hợp Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các thông điệp về tầm quan trọng của bình đẳng giới cho tất cả mọi người và theo mục tiêu mà EVN theo đuổi.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm: quyền và lợi ích của cán bộ, công nhân viên nữ trong tập đoàn ngày càng được đảm bảo; được quan tâm, tạo việc làm phù hợp với năng lực và trình độ, sức khỏe; không có lao động dôi dư. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lao động nữ ngày càng được nâng cao, chất lượng lao động nữ tăng lên rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần, sức khỏe ngày càng được cải thiện, từ đó có những đóng góp tích cực vào các hoạt động sản xuất-kinh doanh của EVN.

Dựa trên kết quả thực hiện thí điểm và để triển khai thành công Kế hoạch bình đẳng giới trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn phối hợp Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”.

"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ảnh 1

Tặng hoa đến nữ giới Tập đoàn EVN và trao gửi thông điệp 8/3.

Đánh giá về chương trình này, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: Ban đầu, khi được cử đi học tham gia khóa đào tạo, một số anh em còn hoài nghi, chưa cởi mở. Tuy nhiên, kết thúc buổi học họ đã có những thay đổi đáng kể, kết quả điểm số cho thái độ tương đối tiến bộ đối với các vấn đề giới.

Phong trào "Nam giới và bình đẳng giới" là một trong những nội dung thuộc chương trình hợp tác giữa EVN và Hội đồng Quốc tế Công nghiệp Thụy Điển về Bình đẳng giới, với mục tiêu thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng giới trong EVN nói riêng và xã hội nói chung.

Các dấu hiệu cơ bản cho thấy, những người tham gia ở khu vực phía nam có thái độ tích cực hơn đối với bình đẳng giới. Các cán bộ tại lớp EVNCPC đã có cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Lớp khu vực miền Trung tiến bộ nhất trong 3 khu vực. Qua kết quả cho thấy vấn đề về giới không chỉ là trong giới nữ mà là vấn đề chung cho tất cả mọi người.

Tôi hy vọng các hạt nhân từ khóa đào tạo sẽ là những nòng cốt lan tỏa chương trình đến với các cán bộ quản lý và đồng nghiệp nam trong đơn vị mình bằng nhiều hình thức hội thảo, đào tạo, các cuộc trao đổi bàn luận “Tea talk” với các chủ đề theo hướng dẫn của “ GUYS TALK”... nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong toàn tập đoàn.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã gửi thông điệp “Nam giới và Bình đẳng giới” và lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ảnh 2
"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ảnh 3
"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ảnh 4
"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ảnh 5
"Nam giới và bình đẳng giới" trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ảnh 6

Phong trào tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các thông tin của Tập đoàn về tầm nhìn, hành trình thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và các giải pháp cụ thể tới tất cả cán bộ, công nhân viên EVN;

Tổ chức thực hiện phong trào “Nam giới và Bình đẳng giới” hiệu quả, thiết thực, bám sát nội dung định hướng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức ít nhất một hoạt động chia sẻ, thảo luận hoặc tọa đàm tại đơn vị về nội dung “Nam giới và Bình đẳng giới” thông qua sử dụng bộ tài liệu và chủ đề của Guys Talk trong tháng 3 năm 2024;

Chú trọng việc phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương nam quản lý điển hình trong vấn đề bình đẳng giới nhằm lan tỏa, nhân rộng cách làm hay để xây dựng môi trường, văn hóa làm việc đa dạng, hòa nhập hơn.