Năm 2021, Hà Nội thu hồi hơn 6.000 ha đất để triển khai hơn 1.700 dự án

NDO -

Chiều 8-12, sau khi thực hiện xong các nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 tiếp tục xem xét, thông qua một số nghị quyết chuyên đề về: Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội; một số quy định về mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 ấn nút thông qua một số nghị quyết chuyên đề. Ảnh: Thành Đô.
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 ấn nút thông qua một số nghị quyết chuyên đề. Ảnh: Thành Đô.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021. HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi hơn 6.068 ha đất.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2021 của HĐND thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.

Đồng thời, HĐND thành phố thông qua danh mục 663 công trình, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích hơn 1.064ha.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thông qua sáu mức chi: Hỗ trợ hằng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội; mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường chuyên và học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao công lập của thành phố Hà Nội; nội dung chi, mức chi tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của thành phố Hà Nội; mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước; mức chi đặc thù cho công tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.