Năm 2020, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng khoảng 24%

NDO -

Đến thời điểm 31-12 năm nay, ước tính, số người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 1,03 triệu người. Con số này tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019.

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Hết năm 2020, ước khoảng 13,27 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Ước đến hết ngày 31-12-2020, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt khoảng 13,27 triệu người với thu tiền thu BHTN đạt 18.056 tỷ đồng. Con số này về cơ bản hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao trong năm nay.

Năm 2020, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng khoảng 24% -0
Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Duy Hiện, (Ảnh: Duy Linh). 

Đây là thông tin được ông Đào Duy Hiện, Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến “Phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do Báo Nhân Dân phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 23-12.

Ông Hiện cho biết, năm 2020,  dịch Covid -19 ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực của ngành BHXH nói riêng. Trong nửa đầu năm 2020, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và giáo dục.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19. Theo đó, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đủ điều kiện theo quy định, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng. Thêm vào đó, số lao động thất nghiệp tăng cao dẫn đến khó khăn cho công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung, BHTN nói riêng của cơ quan BHXH.

Dịch Covid -19 ảnh hưởng sâu sắc đến tình trạng việc làm của người lao động. Cùng với đó, Nghị quyết số 42/NQ-CP tháo gỡ cho lao động thất nghiệp có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), khai báo thông tin tìm kiếm việc làm dưới hình thức gián tiếp.

Số người thất nghiệp có quyết định hưởng TCTN được cơ quan BHXH tiếp nhận để tổ chức chi trả ước tính đến hết 31-12-2020 khoảng 1,03 triệu người. Con số này tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019,  với số tiền chi trả ước thực hiện hơn 16 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Số người hưởng hỗ trợ học nghề giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019 (21 nghìn người).

Như vậy, chính sách BHTN đã khẳng định vai trò quan trọng, giúp bảo đảm phần nào đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình họ do bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước.

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời gian qua, Quỹ BHTN luôn quản lý, vận hành tốt, theo đúng quy định và có kết dư. Tính đến hết năm 2019, ước quỹ kết dư 84.000 tỷ đồng. Các khoản sinh lời từ hoạt động đầu tư hằng năm được phân bổ vào các quỹ theo quy định.

Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Đào Duy Hiện cho biết thêm, số dư Quỹ BHTN hiện nay lớn có nhiều lý do.

Năm 2009, Quỹ BHTN chỉ có thu mà chưa có chi trả các chế độ BHTN. Trong 5 năm đầu thực hiện, chính sách số người hưởng còn tương đối thấp trong khi có hỗ trợ hàng năm từ ngân sách vào quỹ (1% quỹ tiền lương của người lao động tham gia BHTN). Trong khi đó, mới chỉ thực hiện chi trả hai chế độ là TCTN và hỗ trợ học nghề. Các chế độ còn lại chưa phát sinh người hưởng.

Với tốc độ tăng người hưởng các chế độ BHTN tăng đều qua từng năm. Đặc biệt trong các bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu, số tiền chi trả các chế độ BHTN ngày càng tăng lên. Như trong năm 2020, ước số tiền thu BHTN chỉ vừa đủ để chi trả hai chế độ TCTN và hỗ trợ học nghề  cho người lao động

Luật Việc làm điều chỉnh quy định về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ vào quỹ BHTN. Cùng với đó, Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH định hướng sửa đổi chính sách BHTN theo hướng tăng cường hỗ trợ phòng ngừa thất nghiệp cho người lao động, trong khi chế độ hiện nay chưa phát sinh người hưởng.

Như vậy, trong tương lai quỹ BHTN sẽ được sử dụng hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ và duy trì việc làm cho người lao động, sẽ không còn tình trạng kết dư lớn như hiện nay.

Với tư cách là cơ quan thực hiện chính sách BHTN, BHXH Việt Nam thực hiện quản lý và sử dụng quỹ BHTN theo đúng quy định của pháp luật. Số dư quỹ BHTN được sử dụng đầu tư để tăng trưởng quỹ theo đúng quy định của pháp luật, hằng năm có kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Từ số kết dư quỹ BHTN và quy định hiện nay, trong thời gian tới, nếu số người hưởng BHTN vẫn tăng do ảnh hưởng hậu dịch Covid-19, quỹ BHTN vẫn bảo đảm cân đối quỹ trong ngắn hạn và trung hạn.