Hoạt động đóng gói miến tại một cơ sở chế biến ở xã Côn Minh, huyện Na Rì. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Nghịch lý trong phát triển chế biến miến dong ở Bắc Kạn

Sản xuất sản phẩm miến dong ở Bắc Kạn tạo được tiếng vang, sản lượng không đủ cung ứng thị trường nhưng diện tích trồng dong riềng lại giảm. Nhiều đơn hàng lớn nhưng Bắc Kạn không đáp ứng được, lỡ cơ hội phát triển. Nghịch lý này đang đe dọa tới sự phát triển bền vững của một trong những sản phẩm OCOP hàng đầu của tỉnh miền núi này.