Long An ký kết tiếp nhận viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản

NDO - Ngày 18/11, tại Long An, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dự án xe cứu thương và dự án máy X-quang cho 2 Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh (cơ sở 1 và 2), tỉnh Long An. Tổng vốn viện trợ cho 2 dự án hơn 163,5 nghìn USD.
0:00 / 0:00
0:00
Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết hợp đồng viện trợ với đơn vị trực tiếp sử dụng.
Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết hợp đồng viện trợ với đơn vị trực tiếp sử dụng.

Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự và trực tiếp ký kết hợp đồng viện trợ 2 dự án với 2 đơn vị trực tiếp sử dụng.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, dự án trang bị 3 xe cứu thương, trang bị máy X-quang và nâng cấp phòng điều trị cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh (cơ sở 1 và 2), tỉnh Long An nằm trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản. Dự án tỉnh Long An được tiếp nhận lần này là sự tiếp nối của 12 dự án khác mà tỉnh Long An đã nhận được từ Chính phủ Nhật Bản thông qua Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 10 năm qua thuộc nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục, nước sạch, giao thông nông thôn,... được thực hiện tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Kết quả thực hiện và sự đóng góp của những dự án viện trợ ODA cho Long An trong thời gian qua đã giúp cho người dân ở những vùng khó khăn được thụ hưởng, góp phần rất lớn cho địa phương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An cam kết sẽ sử dụng một cách có hiệu quả nguồn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản để phục vụ dân sinh ở khu vực nông thôn vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.