Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương chia sẻ thông tin Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia tại hội nghị.

Đề thi Kỹ năng nghề quốc gia phải có tính đón đầu xu hướng

Năm 2021, đối tượng tham gia dự thi được mở rộng độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi (tùy theo tính chất nghề nghiệp) là người lao động, người học đang học tập và làm việc tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, tập đoàn, doanh nghiệp được các bộ, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội cử đi...