Ký kết thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

NDO - Chiều 26/10, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức ký kết chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025.
Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của chương trình là tiếp tục phối hợp phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; duy trì thực hiện phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng mang tính toàn diện.

Theo đó, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đến từng cán bộ, hội viên nông dân ở cộng đồng dân cư. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, trong đó ưu tiên cho cán bộ hội cấp cơ sở về kỹ năng tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao giai đoạn 2015-2021.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, chương trình đã tạo sức lan tỏa và có sự chuyển biến tốt về nhận thức, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao của hội viên, nông dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.