Ông Sheikh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah vừa được bổ nhiệm vào cương vị Thủ tướng mới của Kuwait. (Ảnh: Getty Images)

Kuwait bổ nhiệm Thủ tướng mới

Thái tử Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, em trai và là người đảm nhiệm hầu hết các quyền hiến định từ Quốc vương Nawaf al-Ahmed al-Sabah, ngày 24/7 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm 1 người con của Quốc vương là ông Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah vào cương vị Thủ tướng mới của nước này.