Kiên Giang triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NDO -

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội, thích ứng với dịch Covid-19.

0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 26/9, Đoàn kiểm tra 541 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn.

Báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra cho biết, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, kinh tế Kiên Giang tiếp tục ổn định và đang phục hồi nhanh trên tất cả các lĩnh vực.

Kết cấu hạ tầng của tỉnh Kiên Giang được quan tâm đầu tư, nhất là đầu tư phát triển thành phố Phú Quốc, góp phần thay đổi diện mạo đáng kể cho địa phương và thu hút các doanh nghiệp đầu tư cũng như khách du lịch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đóng góp để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra.

Đồng chí đánh giá, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội, thích ứng với dịch Covid-19.

Kiên Giang làm rất tốt công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, thể hiện qua số lượng cán bộ, đảng viên tiếp thu đạt khoảng 98%, có triển khai viết bài thu hoạch…

Đồng chí đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và 14 cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, trong thời gian ngắn nhưng đoàn đã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phát huy những mặt làm tốt được chỉ ra và lưu ý những bất cập, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.