Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Hà Giang

NDO - Ngày 24/8, Đoàn công tác Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, tỉnh Hà Giang đã tổ chức quán triệt đến cán bộ chủ chốt, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang, đồng thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh, chỉ đạo cụ thể.

Tỉnh ủy Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, tập trung củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh mong muốn đoàn công tác có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương xem xét xây dựng sân bay lưỡng dụng tại xã Tân Quang (Bắc Quang); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục cấp kinh phí cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và tạo quỹ đất cho nhân dân sản xuất; có cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh biên giới phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang khẳng định, tỉnh Hà Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, nhưng vẫn có không ít khó khăn.

Đồng chí đánh giá cao kết quả mà tỉnh Hà Giang đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ những nguy cơ, thách thức về an ninh Tổ quốc; tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh. Quan tâm làm tốt công tác bảo đảm chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quan tâm, thực hiện tốt công tác đối ngoại; huy động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.