Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp công tác với 5 tỉnh, thành phố phía bắc

NDO - Thông qua hoạt động hợp tác, Kiểm toán Nhà nước tư vấn và giúp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. Trong khi đó, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các địa phương đã góp phần giúp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hằng năm được Quốc hội giao.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các địa phương ký kết Quy chế phối hợp công tác.
Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các địa phương ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Chiều 23/2, tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác được trình bày tại hội nghị cho biết, sau khi ký kết, Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trên cơ sở tuân theo pháp luật và quy định của các bên tham gia.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện rất nghiêm túc. Ngoài khối lượng công việc được xác định hằng năm trong kế hoạch, chúng tôi đã đề xuất Kiểm toán Nhà nước khu vực VI, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành giúp Quảng Ninh kiểm toán rất nhiều chuyên đề. Trong đó, chuyên đề trọng điểm đầu tiên là kiểm toán về tài nguyên khoáng sản.

Đây là một trong những nguồn tài sản công mà nếu không được kiểm toán, kiểm soát tốt thì rất khó bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và tránh những rủi ro. Thứ hai là kiểm toán các công trình giao thông trọng điểm. Thứ ba là lĩnh vực bảo vệ môi trường gắn với di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký

Công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm mục tiêu đề ra với những nội dung thiết thực, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Kết quả đạt được của hoạt động phối hợp trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên.

Đặc biệt, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã tư vấn giúp các địa phương hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp công tác với 5 tỉnh, thành phố phía bắc ảnh 1
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo các địa phương đã có những ý kiến phát biểu đóng góp thêm về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các bên trong thời gian qua cũng như định hướng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố được thực hiện trên các mặt công tác theo Quy chế đã đề ra. Đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện gần 30 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó có những nội dung kiểm toán do Thành phố chủ động mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc.

Đặc biệt, địa phương luôn chú trọng đến công tác thực hiện kiến nghị kiểm toán, tỷ lệ thực hiện kiến nghị hiện nay đạt cao, năm 2021 đạt hơn 91%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, những kết quả nổi bật mà Kiểm toán Nhà nước đạt được trong suốt những năm qua luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quy chế đã ký kết cho phù hợp với quy định và tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí là lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo sở, ban ngành đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước.