Không cứng nhắc, rập khuôn trong hỗ trợ nghệ sĩ

NDO -

Ngày 9/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Theo đó, Bộ đề nghị đơn vị rà soát công khai minh bạch đối tượng được hỗ trợ, không cứng nhắc rập khuôn.

Việc hỗ trợ rất có ý nghĩa với các nghệ sĩ. (Ảnh minh họa: Các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long).
Việc hỗ trợ rất có ý nghĩa với các nghệ sĩ. (Ảnh minh họa: Các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long).

Văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; các đơn vị nghệ thuật biểu diễn/Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, nêu rõ:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV, để chính sách trên được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết số 68/NQCP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Bộ yêu cầu, trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật trên toàn quốc phối hợp thực hiện đúng quy định.

Thời gian qua, dư luận phản ánh việc một số nghệ sĩ có thu nhập ổn định từ nguồn bên ngoài nhưng vẫn trong danh sách được nhận hỗ trợ. Mặc dù các nghệ sĩ này đều đã không nhận và xin gửi lại phần hỗ trợ cho các nghệ sĩ khác khó khăn hơn, nhưng dư luận vẫn đánh giá sự thiếu sâu sát, thiếu thực tế của một số đơn vị, làm ảnh hưởng đến ý nghĩa tốt đẹp của chủ trương hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.