Khởi động Dự án Hợp tác Việt Nam-Australia về chuỗi giá trị lúa gạo

NDO - Ngày 19/10, tại Đồng Tháp, diễn ra lễ Khởi động Dự án “Hợp tác Việt Nam-Australia về chuỗi giá trị lúa gạo bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm.

Đây là dự án do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Tập đoàn SunRice cùng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Các đối tác chính của dự án là Đại học Queensland, Đại học An Giang thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Lúa đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI), Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long thuộc Đại học Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của hai tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng và một số công ty trực thuộc Tập đoàn SunRice.

Dự án được triển khai 4 năm (2022-2025), và kết quả chính sẽ là thiết lập một chuỗi giá trị gạo cho năng suất cao, bền vững, có thể truy xuất nguồn gốc và bảo đảm chất lượng cho gạo hạt ngắn nhiệt đới ở đồng bằng sông Cửu Long, mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng lúa và đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu của SunRice.

Dự án sẽ khuyến khích hợp tác xã và các nhóm nông dân sản xuất lúa gạo áp dụng các tiêu chuẩn thực hành sản xuất bền vững với những chỉ số đo lường thuộc bộ quy chuẩn canh tác lúa gạo bền vững (SRP)…

Dự án hợp tác giữa ACIAR và Sunrice về “Hợp tác Việt Nam-Australia về chuỗi giá trị lúa gạo bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long” tại Đồng Tháp sẽ giao cho ngành nông nghiệp chủ trì phối hợp sở, ngành liên quan và địa phương sẽ phối hợp với Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam (trụ sở chính tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) do Tập đoàn Sunrice (Australia) làm chủ sở hữu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty triển khai thực hiện dự án có hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.