Khánh Hòa ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

NDO - Ngày 30/9, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trụ sở làm việc tại địa chỉ 26 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)
Nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Theo quyết định phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị; công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm.

Cùng với đó, Trung tâm hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa, trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đồng thời, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân.