Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Văn bản số 1821/PC-BTCD ngày 12/11/2021 của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội gửi Báo Nhân Dân, nội dung chính như sau: Báo Nhân Dân có văn bản chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố nội dung kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Vinh, ở thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội: Phản ánh hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hùng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép trên thửa đất số 15, tờ bản đồ số 9, diện tích 346 m2 của gia đình bà Vinh ở thôn Nội Am.

Gia đình bà có nhiều đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Liên Ninh chỉ đạo giải quyết, nhưng đến nay hộ gia đình ông Hùng vẫn xây dựng trái phép trên diện tích của gia đình bà; Ủy ban nhân dân xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì có hành vi bao che cho hành vi vi phạm nêu trên; đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội chuyển văn bản nêu trên đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân, thông báo kết quả giải quyết đến cơ quan chuyển đơn và Ban Tiếp công dân thành phố để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1299/VP-DDT của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trả lời đơn của bạn đọc kiến nghị việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh Vật tư và Vận chuyển Hà Trang tại Bến Lời, xã Ðặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội), có hành vi thuê bãi đất nông nghiệp làm nơi trung chuyển hàng hóa, vi phạm Luật Ðất đai, gây bức xúc cho các hộ dân trong khu vực.

Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Ðông có ý kiến như sau: Giao Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung đơn của người dân tại văn bản nêu trên, xử lý các vi phạm về đất đai (nếu có); cung cấp thông tin trả lời Báo Nhân Dân, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1081/UBND-VP8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh trả lời đơn của bà Vũ Thị Dền trú tại xóm Cầu, xã Ðại An, huyện Vụ Bản (Nam Ðịnh), tố cáo ông Nguyễn Thế Cương, nguyên cán bộ địa chính xã Ðại An lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bao che cho cán bộ vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của gia đình bà Dền.

Qua xem xét cho thấy việc tố cáo này xuất phát từ việc khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Ðồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Giao Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản rà soát nội dung đơn để có biện pháp xử lý theo quy định; tổng hợp kết quả giải quyết để thông tin cho Báo Nhân Dân và cơ quan liên quan được biết.