Kết nối tiêu thụ nông sản cho phụ nữ, nữ thanh niên dân tộc thiểu số

NDO - Trong hai ngày 25 - 26/3, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra Ngày hội “Giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Nông sản của phụ nữ dân tộc thiểu số được trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội.
Nông sản của phụ nữ dân tộc thiểu số được trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội.

Ngày hội có 56 gian hàng của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, mô hình khởi nghiệp do phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia đến từ tất cả các địa phương trong tỉnh nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hàng hoá, nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, đặc sản, thế mạnh, có thương hiệu.

Qua đó, không chỉ giới thiệu, mà còn nhằm đẩy mạnh kết nối giữa sản xuất với phân phối sản phẩm ra thị trường, xây dựng mạng lưới bán sản phẩm; vận động và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp với những mô hình hiệu quả, thiết thực phát triển sinh kế.

Với việc tổ chức Ngày hội “Giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên kỳ vọng, không chỉ tăng cường quan hệ, phối hợp giữa hai tổ chức quan trọng này, mà hội viên, đoàn viên, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi tăng cường hợp tác, đoàn kết phát triển sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức vững mạnh, tích cực chuyển đổi số.