Đồ họa: Phương Nam.

[Infographic] Những văn bản quy định trật tự vỉa hè ở Hà Nội 10 năm qua

NDO - Trong khoảng 10 năm qua, Hà Nội đã nhiều lần tổ chức lập lại trật tự vỉa hè. Dưới đây là một số dấu mốc để nhìn lại quá trình này.
back to top