[Infographic] Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân đang thường trú tại các xã ATK

Từ ngày 3/12/2023, người dân hiện đang thường trú tại các xã ATK cách mạng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế .
[Infographic] Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân đang thường trú tại các xã ATK ảnh 1
back to top