[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Trong năm học 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên vẫn giữ nguyên, không tăng so với năm học trước.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 ảnh 1
back to top