Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 24

NDO - Chiều 18/9, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 24, năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Với chủ đề “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”, hội thảo sẽ là diễn đàn đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội đoàn kết, hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hội thảo sẽ thu hút các hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, sinh viên các trường đại học, cao đẳng liên quan công nghệ thông tin và truyền thông.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 24 lần này có chủ đề: “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”. Trên cơ sở chủ đề này, Hội thảo sẽ tập trung bám sát vào các vấn đề triển khai theo định hướng, chủ trương của Nghị quyết 52-NQ/TƯ ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TƯ ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 20) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung ưu tiên chuyển đổi số trên các lĩnh vực mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, hội thảo với mục đích là nhằm quán triệt, thảo luận và trao đổi về vai trò và định hướng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông và chuyển đổi số trong giai đoạn tới. Từ đó tìm ra các giải pháp, trao đổi, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm triển khai các nội dung theo chủ đề.

Hội thảo sẽ diễn ra từ 21-22/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (số 1 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).