Xã luận

Tự hào về Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng

Thứ Ba, 21-01-2020, 02:18

Không khí xuân rạo rực đất trời, hoa lá náo nức lòng người. Thêm tuổi, thêm vui, thêm quyết tâm và khát vọng nhưng cũng thêm những trăn trở, suy tư...

Nhìn lại năm qua, tuy còn nhiều điều chưa được như mong muốn, nhưng phải khẳng định rằng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng cao, đạt tốp đầu khu vực và thế giới. Dấu ấn về thành quả của công tác xây dựng Đảng với nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, được toàn Đảng, toàn dân ghi nhận. Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đối ngoại được tăng cường. Vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những kết quả, thành tích đạt được thật đáng phấn khởi, tự hào, tạo đà và động lực cho năm mới và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn. Tình hình trong nước, quốc tế và khu vực còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước sang năm mới phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước nồng nàn và khát vọng dân tộc cường thịnh để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Hãy dấy lên những cao trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích mừng kỷ niệm các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử: 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước... Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người nắm giữ cương vị ở các cấp phải thật sự gắn bó với nhân dân, là công bộc của dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện và sáng tạo. Đây là đòi hỏi mang tính nguyên tắc trong năm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Thời đại Hồ Chí Minh là Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Đất nước ta từ lầm than, nô lệ, đã vùng lên làm chủ vận mệnh của mình, lớn mạnh không ngừng, sánh vai với năm châu. Năm nay nước ta đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, thể hiện vai trò và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tự hào biết bao nhiêu về Đảng quang vinh, về dân tộc anh hùng!

NHÂN DÂN