Hội thảo khoa học quốc gia: “Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật Đất đai 2024”

NDO - Sáng 21/6, Phân hiệu Vĩnh Long thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật Đất đai 2024”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham gia phiên tổng thể của hội thảo.
Các đại biểu tham gia phiên tổng thể của hội thảo.

Hội thảo thu hút sự quan tâm với nhiều tham luận từ các nhà khoa học, nghiên cứu và chuyên gia liên quan chủ đề, tạo ra diễn đàn chia sẻ và trao đổi quan điểm về tác động của Luật Đất đai 2024 đến các lĩnh vực khác, phát triển kinh tế, xã hội và quản lý nhà nước.

Các bài viết với nhiều nội dung quan trọng, quy trình phản biện kín, sẽ là nguồn tài liệu quý giá hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.

Hội thảo được tổ chức thành 1 phiên tổng thể và 3 phiên thảo luận song song. Trong đó, phiên tổng thể với chủ đề chia sẻ từ chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp…

Hội thảo khoa học quốc gia: “Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật Đất đai 2024” ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo.

Các phiên song song gồm các nội dung: Luật Đất đai 2024 trong xu hướng phát triển kinh tế-xã hội và quản lý nhà nước; Luật Đất đai 2024: Cơ hội và thách thức với phát triển kinh tế-xã hội và môi trường; Kinh tế tài nguyên đất và kinh doanh bất động sản dưới góc độ Luật Đất đai 2024.

Hội thảo với sự đóng góp và chia sẻ từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và từ những nhà quản lý thực tiễn tại địa phương, sẽ là những thông tin giá trị để chúng ta hiểu thêm về Luật và đưa Luật đi vào cuộc sống.

Đồng thời, hội thảo cũng sẽ có những đóng góp để các văn bản hướng dẫn dưới Luật được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, đi vào cuộc sống.