Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ðảng đã đưa ra bàn bạc và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Hội nghị nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nhiều ý kiến thống nhất cao với kết luận của Hội nghị về vấn đề phát triển kinh tế tập thể, coi đây là cơ sở quan trọng tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xây dựng tập thể đoàn kết, tạo động lực để học hỏi và sẻ chia

Một trong những nội dung lớn và rất hệ trọng được tập trung nghiên cứu, thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần này là việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sớm đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống

LTS - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Trung ương Đảng bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ số báo hôm nay (12/5), Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống” nhằm nêu những ý kiến tâm huyết, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những nội dung, vấn đề quan trọng được Hội nghị thảo luận và quyết định. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.