Hội khuyến học tỉnh trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Lan tỏa phong trào khuyến học ở Phú Thọ

Những năm gần đây, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Đó không chỉ là chuyện của chính quyền địa phương mà là sự chung tay của từng cá nhân, gia đình, dòng họ và của cả xã hội cùng đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu.