Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua 15 nghị quyết quan trọng

NDO -

Ngày 7/7, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bế mạc và thông qua 15 nghị quyết quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 15 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua 15 nghị quyết quan trọng -0
Quang cảnh kỳ họp. 

Đó là Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; tờ trình đề nghị Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 3/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh; báo cáo mua sắm phương tiện, vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng An ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, điều chỉnh bảo đảm nguồn vốn và tính khả thi của kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, xử lý ô nhiễm môi trường, mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ việc làm cho người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh xã hội hóa và phát triển giáo dục-đào tạo, thông tin truyền thông, thể dục thể thao, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.