Hòa Bình tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất và khu dân cư

NDO - Ngày 3/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, rút kinh nghiệm toàn diện đối với 3 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm xen trong khu dân cư trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tại Hội nghị.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, từ 1/1/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 45 vụ cháy, làm chết 3 người, bị thương 6 người, gây thiệt hại về tài sản khoảng 9,8 tỷ đồng và khoảng 10,5ha rừng.

Trong đó, xảy ra 9 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm xen trong khu dân cư, làm 3 người chết, bị thương 4 người, về tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp trong tỉnh đã nắm bắt đầy đủ về chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, trong đó đã xác định rõ trách nhiệm, mục tiêu cần đạt được của từng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tỉnh đã thành lập và duy trì 4 đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại các cơ sở; 2.011 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại các cơ quan, doanh nghiệp với tổng số 20 nghìn hội viên. Củng cố, xây dựng 1 đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; 10 tổ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; 206 tổ bảo vệ rừng cấp xã và 5 tổ bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng, khu bảo tồn thiên nhiên; thành lập 1.257 tổ quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng với 7.600 người tham gia…

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đã đánh giá làm rõ những kết quả, hạn chế trong thực hiện phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị, ngành phụ trách, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đề nghị lực lượng công an là lực lượng nòng cốt, chủ động, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng, tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp tại địa bàn dân cư, cơ sở.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức hội nghị đánh giá và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương. Thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; đặc biệt chú trọng công tác phòng cháy ngay từ cơ sở.