Hỗ trợ doanh nghiệp ngành thực phẩm chế biến nâng cao sức cạnh tranh

NDO - Ngày 26/5, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức Hội thảo “Xu hướng và công nghệ mới trong ngành thực phẩm chế biến”.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.
Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, giá trị sản xuất của ngành sản xuất chế biến thực phẩm chiếm tỷ trọng khoảng 19% trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam.

Đây là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thể hiện tầm quan trọng của ngành trong việc bảo đảm nhu cầu lương thực của người dân, cũng như đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Ngoài ra, tỷ trọng giá trị sản xuất cao cho thấy ngành sản xuất, chế biến thực phẩm có nhiều thế mạnh với nhiều thương hiệu lớn, có uy tín, thị trường ổn định và có khả năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp nước ngoài và còn nhiều dư địa cho sự phát triển.

Đặc biệt, sau khi các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết đi vào hiệu lực, ngành sản xuất chế biến thực phẩm sẽ được mở ra một thị trường tiêu dùng và đầu tư rộng lớn hơn.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm không nhiều nhưng đây là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam, chiếm khoảng 20% doanh thu thuần sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hàng năm.

Thông qua hội thảo, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ hỗ trợ cung cấp cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm chế biến nắm bắt các xu hướng và công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, ngày càng đa dạng sản phẩm, hướng đến xuất khẩu bền vững.

Đồng thời, giúp các doanh nghiệp chú trọng xây dựng giải pháp thu hút đầu tư, định hướng phát triển sản xuất, tăng năng lực khai thác những điều kiện thuận lợi, có lợi thế cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.