Hải Phòng tiếp nhận 1,3 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

NDO -

Chiều 27/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 1,3 tỷ đồng của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 của thành phố Cảng.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tiếp nhận 200 triệu đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Câu lạc bộ Bạch Đằng.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tiếp nhận 200 triệu đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Câu lạc bộ Bạch Đằng.

Theo đó, cán bộ, nhân dân quận Kiến An đóng góp ủng hộ 1 tỷ đồng; cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty CP giao nhận vận tải Con Ong ủng hộ 100 triệu đồng.

Qua 8 đợt trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận số tiền gần 23 tỷ đồng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân (đợt 1: 669 triệu đồng; đợt 2: 475 triệu đồng; đợt 3 hơn 1,1 tỷ đồng; đợt 4: 9 tỷ 20 triệu đồng; đợt  5 hơn 2,8 tỷ đồng; đợt 6 hơn 3,9 tỷ  đồng; đợt 7: 3, tỷ đồng; đợt 8: 1,3 tỷ đồng ).

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan