Hải Phòng giảm 50% phí hạ tầng cảng biển cho hàng hóa đường thủy từ năm 2023

NDO - Từ ngày 1/1/2023, giảm 50% mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa khi vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.
0:00 / 0:00
0:00
Bốc xếp hàng hóa ở Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.
Bốc xếp hàng hóa ở Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

Đó là nội dung chính được nêu trong Thông báo số 503/TB-CVĐTNĐ của Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải Hải Phòng) về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích, công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Cảng vụ Đường thủy nội địa đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan thực hiện nộp phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích, công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng theo đúng quy định.

Cảng vụ Đường thủy nội địa đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng phối hợp thông báo nội dung nêu trên đến các Ngân hàng thương mại; Cục Hải quan thành phố phối hợp tuyên truyền nội dung thông báo này tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích, công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.