(Ảnh: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cung cấp)

Phát huy ưu thế đường thủy chở hàng hóa trong dịch bệnh

Để đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa, nhất là nông sản trên các tuyến đường thuỷ, Bộ GTVT đề nghị UBND các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trên đường thuỷ nhằm tránh sự đứt gãy chuỗi vận tải, logistics phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hóa cho nhân dân.