Hải Dương khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

NDO -

Theo Sở Y tế Hải Dương, đến ngày 6/5, tất cả 12 các trung tâm y tế thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân cao tuổi bằng CCCD gắn chíp tại Trung tâm y tế thành phố Hải Dương.
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân cao tuổi bằng CCCD gắn chíp tại Trung tâm y tế thành phố Hải Dương.

Việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được ngành y tế Hải Dương chỉ đạo thực hiện thí điểm từ ngày 4/3. Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có căn cước công dân gắn chíp tích hợp mã thẻ bảo hiểm y tế.

Sau hai tháng thực hiện, tới nay tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp tại các trung tâm y tế đạt gần 20%. Riêng tại trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng tỷ lệ người dân đến khám bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân đạt hơn 70%, tăng hơn 20% so với thời điểm đầu tháng 4.

Nguyên nhân tỷ lệ người bệnh đến các trung tâm y tế khám bệnh bằng căn cước công dân chưa cao là do đa phần bệnh nhân là người cao tuổi, chưa làm căn cước công dân gắn chíp; một bộ phận người dân có căn cước công dân gắn chíp nhưng chưa nắm được thông tin; tình trạng đầu đọc căn cước công dân gắn chíp đôi  khi bị lỗi; việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm vẫn đang trong quá trình đồng bộ.

Đến nay, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các cơ sở y tế trên địa bàn Hải Dương cũng đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.