Hà Nội xem xét trách nhiệm người đứng đầu nơi giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Sáng 31/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về một số nội dung quan trọng liên quan đến phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước và đầu tư công.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị sáng 31/8.
Quang cảnh Hội nghị sáng 31/8.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kỹ và cho ý kiến chất lượng về từng nội dung phân cấp, ủy quyền nêu trong đề án; đồng thời, tiếp tục trao đổi, để có thể đề xuất thêm các nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cũng như các thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho chính quyền địa phương trên tinh thần cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thuận lợi và kịp thời hơn thì giao cho cấp đó thực hiện, nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Các đại biểu cũng làm rõ các nguyên nhân và đưa ra giải pháp đối với kết quả giải ngân toàn thành phố đến nay chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp, tính đến cuối tháng 8/2022, mới đạt tỷ lệ 27,1% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước và nằm trong 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước.

Để thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp thu, rà soát các dự án chuyển tiếp; rà soát khả năng cân đối vốn của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội… Thành phố cũng sẽ tập trung giải quyết những “điểm nghẽn”, nhất là về chính sách liên quan đến giá vật liệu xây dựng. Đối với các vướng mắc liên quan đến sự phối hợp giữa các sở, ngành, thành phố cũng sẽ tổ chức họp chuyên đề để chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh bảo đảm theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án; phù hợp khả năng cân đối ngân sách của thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm sớm thực hiện phân bổ chi tiết các nguồn vốn chưa phân bổ; đặc biệt là nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Lưu ý một số giải pháp, biện pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, đồng chí nhấn mạnh, thành phố phải tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý.

Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan cuối năm tổng hợp danh sách các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan.