Hà Nội tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”

NDO -

Nhằm nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và củng cố kỹ năng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ III-năm 2022.

Năng lực vận động của cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng phong trào ở khu vực nông thôn Hà Nội.
Năng lực vận động của cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng phong trào ở khu vực nông thôn Hà Nội.

Đối tượng dự thi là các Trưởng thôn hiện đang công tác tại các xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Nội dung Hội thi tập trung vào kiến thức liên quan đến quan điểm, chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Mỗi thí sinh sẽ tham gia ba phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Hùng biện. Trong đó chú trọng một số nội dung như: Triển khai nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; việc tổ chức, quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động, nghi lễ tín ngưỡng ở địa phương...

Dự kiến, vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong tháng 7/2022. Tại vòng chung khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 6 thí sinh xuất sắc tại 3 cụm tham gia. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 19/8/2022.

Hội thi cũng là dịp để các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua khác ở địa phương; nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ của Trưởng thôn trong thực thi nhiệm vụ nói chung và trong công tác xây dựng đời sống văn hóa nói riêng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng Làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới.