Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát hơn nữa với cơ sở

Ngày 11/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 để đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cùng một số nội dung quan trọng khác.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Hội nghị.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều tập trung đánh giá việc triển khai công tác xây dựng Đảng của thành phố trong năm 2022, phân tích và làm rõ những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế và phương hướng cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. Các đại biểu cũng tập trung làm rõ nhiều vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp ủy; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm với công việc, với Thủ đô.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng phân tích làm rõ việc kinh tế Thủ đô phát triển nhưng chưa vững chắc, các vấn đề dân sinh bức xúc như: tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, hạ tầng giao thông; quan tâm đầu tư trụ sở và trang thiết bị cho các cơ quan truyền thông, báo chí của Thủ đô Hà Nội… chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô và đạt nhiều kết quả tích cực.

Lưu ý ý nghĩa bản lề của năm 2023, đồng thời là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Cùng với việc quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành phố cần phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-văn minh-hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Mão chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.