Hà Giang: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng khá

NDO - Chiều 29/12, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đã họp công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất, chế biến chè ở Hợp tác xã chè Phìn Hồ (Hà Giang).
Sản xuất, chế biến chè ở Hợp tác xã chè Phìn Hồ (Hà Giang).

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 16.270 tỷ đồng, tăng 7,62%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.771 tỷ đồng, tăng gần 4,8%; khu vực công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt hơn 4.128 tỷ đồng, tăng hơn 15%; khu vực dịch vụ đạt 6.507 tỷ đồng, tăng 6,09%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 863 tỷ đồng, tăng gần 1%.

Ông Trần Vĩnh Nội, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang cho biết, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá là do năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, sự cố gắng, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số ngành có mức tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng chung của tỉnh do thực hiện cắt giảm chi tiêu ở một số lĩnh vực dịch vụ công.

Một số lĩnh vực bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt là diện tích cam, quýt trên địa bàn hiện nay là gần 6.000ha, giảm 1.469ha so với năm 2021; sản lượng niên vụ cam 2022-2023 ước tính hơn 66 nghìn tấn, giảm hơn 18% so với niên vụ trước. Nguyên nhân là do tỉnh có 1.918ha cam tại 2 huyện trọng điểm là Bắc Quang, Quang Bình bị bệnh vàng lá, khô đầu cành, sinh trưởng và phát triển kém dẫn đến năng suất, sản lượng sụt giảm.