Góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên

Qua hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, những năm qua Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo( thuộc Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials) đã có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Mỗi năm, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đón nhiều đoàn cán bộ, người dân đến thăm quan dự án.
Mỗi năm, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đón nhiều đoàn cán bộ, người dân đến thăm quan dự án.

Bên cạnh đóng góp cho ngân sách địa phương hàng nghìn tỷ đồng/năm, mỗi năm Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo dành từ 5 đến 7 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng, như hỗ trợ các gia đình trên địa bàn dự án Núi Pháo bằng các mô hình nông nghiệp và phi nông nghiệp, xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời sống văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục và an sinh xã hội cho các hộ dân tái định cư nói riêng và cộng đồng nói chung.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 8,2 km đường giao thông nông thôn; gần 13 km đường điện thắp sáng làng quê, hơn 500m kênh mương; xây mới 5 công trình và nâng cấp cải tạo 5 nhà văn hóa xóm; cung cấp hàng nghìn bộ bàn ghế và hàng chục bộ trang thiết bị âm thanh cho 23 nhà văn hóa xã, xóm. Qua đó, góp phần giúp các xã thuộc vùng dự án Núi Pháo đạt chuẩn nông thôn mới.

Công ty phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ xây dựng Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế với số vốn ban đầu 6 tỷ đồng. Hằng năm, có hàng trăm hộ, trong đó chủ yếu là hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế.

Với mục tiêu bảo đảm người dân tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, Công ty đã xây dựng các chương trình khuyến nông, vốn vay ủy thác nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chỉ tính trong giai đoạn 2006-2021, Công ty đã chi 3.868 suất phục hồi kinh tế, với số tiền hơn 23 tỷ đồng thông qua các chương trình đào tạo nghề và hoạt động khuyến nông.

Công ty có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động trong vùng dự án, đến nay có 50% lao động làm việc trực tiếp tại Công ty là người địa phương. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, Công ty đã xây dựng và phát triển các mô hình doanh nghiệp tại địa, đồng thời hỗ trợ tuyển dụng lao động địa phương, đào tạo chuyên môn, an toàn, vận hành và tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả là, đã có 5 doanh nghiệp, mô hình được thành lập để cung cấp bao bì, sản xuất giá đỡ hàng, may đồng phục, dịch vụ ăn uống cho Công ty và giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 200 lao động với mức thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/tháng.

Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo đóng góp cho tỉnh Thái Nguyên 1 triệu USD để thực hiện các hoạt động thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.