Giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

NDO - Sáng 26/10, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và chính quyền tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi Lễ ký kết.
Quang cảnh buổi Lễ ký kết.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu do đồng chí Let Xaynhaphone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn.

Giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Let Xaynhaphone ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Trong những năm qua, trên cơ sở triển khai chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, tháng 6/2015 hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác làm cơ sở triển khai, theo đó, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả, qua đó củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai bên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới của mỗi tỉnh.

Công tác trao đổi đoàn giữa hai tỉnh được duy trì thường xuyên. Tỉnh Kon Tum đã cử các đoàn cấp cao, các đoàn công tác của các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thuộc tỉnh và các huyện giáp biên sang thăm, làm việc tại Attapeu; đón tiếp các đoàn cán bộ cấp cao, các đoàn của các cơ quan, địa phương tỉnh Attapeu sang thăm làm việc tại Kon Tum.

Giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 2

Đồng chí Dương Văn Trang tặng quà của tỉnh Kon Tum cho tỉnh Attapeu.

Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ 25 suất học bổng đào tạo trình độ đại học cho lưu học sinh tỉnh Attapeu; cử 3 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Attapeu và cử 1 công chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum biệt phái làm việc tại Sở Ngoại giao tỉnh Attapeu. Ngoài ra, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hỗ trợ học bổng và tiếp nhận, đào tạo sinh viên tự do cho tỉnh Attapeu.

Tỉnh Attapeu tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Đội K53, tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất Lào về nước.

Tại Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027, hai tỉnh Kon Tum và Attapeu tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa; thường xuyên giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh Kon Tum và Attapeu nói riêng, trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai tỉnh. Triển khai công tác trao đổi đoàn cao cấp của hai tỉnh với nhiều hình thức trên cả ba mặt: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 3

Đồng chí Let Xaynhaphone tặng quà của tỉnh Attapeu cho tỉnh Kon Tum.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lịch sử, truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung, Kon Tum-Attapeu nói riêng, đến toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh. Tăng cường các hình thức giao lưu hữu nghị thiết thực giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giao lưu thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên quân đội, công an.

Hai tỉnh ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu tại khu vực biên giới phù hợp với các thỏa thuận về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thương nhân và nhân dân các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Lào hợp tác đầu tư, kinh doanh thương mại, buôn bán các mặt hàng phù hợp với quy định của hai nước nhằm thúc đẩy thương mại biên giới hai tỉnh.

Tỉnh Kon Tum dành 10 suất học bổng cho cán bộ, học sinh tỉnh Attapeu sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Kon Tum theo Chương trình đại học giai đoạn 2024-2029, dự kiến tiếp nhận học sinh vào năm học 2024; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Attapeu.

Tỉnh Attapeu dành 2 suất học bổng học tiếng Lào giai đoạn 2023-2024 cho cán bộ, học sinh tỉnh Kon Tum sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Lào theo Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Hai tỉnh thống nhất trong năm 2024 tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh tại tỉnh Kon Tum; năm 2027 tổ chức hội nghị tổng kết và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới tại tỉnh Attapeu.