Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ tại buổi lễ.