Kết quả thư bạn đọc

Giao Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhã

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 321/PC-BTCD ngày 26/10/2022 của Ban Tiếp Công dân tỉnh Bình Định trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhã (trú tại số 4/42 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
0:00 / 0:00
0:00
Giao Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhã

Trong đơn, bà Nhã không đồng ý việc UBND phường Hoài Xuân và UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, lập hồ sơ, thủ tục cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đốc và ông Nguyễn Chí Thạnh quản lý, sử dụng thửa đất số 114, tờ bản đồ số 3 (diện tích 648m2) và thửa đất số 115, tờ bản đồ số 3 (diện tích 1.216m2) tại khu phố Hòa Trung (phường Hoài Xuân) không đúng quy định do hai thửa đất nêu trên có nguồn gốc là của gia đình bà.

Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhã đến Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn để chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Kết quả phúc đáp Báo Nhân Dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2022.