Gắn nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ với phát triển du lịch

Ngày 4/2, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Ðịnh hướng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Ðịnh hướng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)
Hội nghị Ðịnh hướng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Hiện nay, vùng Nam Trung Bộ đang đối mặt các vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ ngày càng phức tạp. Trong khi đó, khu vực này vẫn còn những “nút thắt” về quy mô nông nghiệp nhỏ, manh mún nhỏ lẻ. Bởi vậy, cần định hướng phát triển vùng Nam Trung Bộ theo hướng nông nghiệp phải gắn với du lịch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai chương trình lớn về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững năm 2020-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở tham mưu cho các tỉnh có những chính sách của địa phương cho phù hợp để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp trên nhiều lĩnh vực, như nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, nuôi yến sào, xây dựng các vùng trồng cây chuyên canh...

Ðây là khu vực có thế mạnh rất lớn về du lịch. Do đó, các địa phương cần hướng đến sự kết hợp phát triển giữa nông nghiệp và du lịch để bổ trợ lẫn nhau, tạo ra những sản phẩm đặc thù, mang lại giá trị cao hơn cho cả nông nghiệp và du lịch. Các địa phương cần phải tổ chức lại sản xuất ngành hàng, tạo liên kết trở thành liên kết hợp tác xã như liên kết ngành yến sào, thủy sản...