Gần 2,4 triệu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

NDO -

Đến ngày 27/12, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị, gần 2,4 triệu lao động với số tiền 5.644,4 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ của người lao động để chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ của người lao động để chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đó là kết quả thực hiện qua gần 3 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21/12, Bảo hiểm xã hội thành phố đã dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động và đang gấp rút giải quyết hồ sơ đã nhận để hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động, chậm nhất ngày 31/12/2021.