Trên công trình cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương.

Người dân Đông Hà sớm có đủ nguồn nước sạch sinh hoạt

Nhà máy nước Tân Lương của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được xây dựng đã hơn 40 năm, công suất không đủ phục vụ nhu cầu phát triển. Vì vậy, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị vừa quyết định đầu tư hơn 70 tỷ đồng nâng cấp công suất nhà máy từ 15.000 m3/ngày đêm lên 28.500 m3/ngày đêm để phục vụ đầy đủ hơn cho người dân Đông Hà và vùng phụ cận.