Tóm tắt Tiểu sử

Ðồng chí Phạm Hưng, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Ðồng chí PHẠM HƯNG (tức Bùi Văn Tường), sinh ngày 15-1-1927 tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; thường trú tại số nhà 68A, Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8-1945; vào Ðảng tháng 5-1946.

Tháng 8-1945 đến tháng 1-1947: Ðồng chí làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thôn Ðặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 2-1947 đến tháng 5-1948: Ðồng chí làm cán bộ Việt Minh huyện Tiên Lữ.

Tháng 5-1948 đến tháng 1-1949: Ðồng chí làm Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư huyện bộ Việt Minh huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 2-1949 đến tháng 3-1950: Ðồng chí làm Trưởng Ban đảng vụ tỉnh Hưng Yên.

Tháng 4-1950 đến tháng 7-1951: Ðồng chí làm Bí thư Huyện ủy huyện Phù Cừ, nay là huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 8-1951 đến tháng 5-1954: Ðồng chí làm Tỉnh ủy viên phụ trách Ðảng đoàn Mặt trận tỉnh Hưng Yên, sau một thời gian ngắn chuyển sang làm Chính trị viên Tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Hưng Yên.

Tháng 6-1954 đến tháng 2-1957: Ðồng chí làm Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Khu Tả Ngạn.

Tháng 3-1957 đến tháng 9-1958: Ðồng chí làm Trợ lý Ban Tuyên huấn Quân khu Tả Ngạn.

Tháng 10-1958 đến tháng 5-1959: Ðồng chí chuyển ngành về làm cán bộ Viện Công tố Trung ương.

Tháng 6-1959 đến tháng 2-1960: Ðồng chí làm Công tố viên Viện Công tố Hải Phòng.

Tháng 2-1960 đến tháng 10-1963: Ðồng chí làm Thẩm phán, Phó Chánh án, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng.

Tháng 11-1963 đến tháng 6-1965: Ðồng chí đi học Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 7-1965 đến tháng 9-1976: Ðồng chí làm Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng; đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng liên tục nhiều khóa trong thời gian là Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng.

Tháng 10-1976 đến tháng 7-1981: Ðồng chí làm Thẩm phán, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Tháng 7-1981: Ðồng chí làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Ðảng (tháng 3-1982), đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Ðảng (tháng 12-1986), đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Ðảng (tháng 6-1991), đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành T.Ư Ðảng; làm Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đến tháng 6-1998.

Từ ngày 1-6-1998 đến tháng 3-1999: Ðồng chí làm cố vấn pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước.

Tháng 4-1999 đến tháng 4-2004: Ðồng chí làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ðồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa V, VI, VII; đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX.

Với công lao và đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, đồng chí Phạm Hưng đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.