Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước

Dù gặp không ít thách thức sau đại dịch Covid-19, công tác đối ngoại nhân dân vẫn đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trong năm 2022. Tiếp nối thành công đó, công tác đối ngoại nhân dân được xác định đóng vai trò then chốt trong năm 2023, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra thành công tại Việt Nam. (Ảnh VUFO)
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra thành công tại Việt Nam. (Ảnh VUFO)

Bên cạnh hai trụ cột đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong năm 2022 được nhiều chuyên gia đánh giá có bước khởi sắc và bứt phá sau thời gian dài bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố. Các hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai với hình thức, nội dung đa dạng, chú trọng chiều sâu, hiệu quả và bảo đảm kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Việt Nam lần đầu đăng cai và tổ chức thành công Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam tích cực và đầy trách nhiệm trong các hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới nói riêng và phong trào hòa bình thế giới nói chung.

Năm 2022 cũng ghi dấu nỗ lực của Việt Nam, vượt lên trên những thách thức, khó khăn gây ra bởi đại dịch Covid-19, từng bước tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong điều kiện mới. Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc... Các hoạt động đã góp phần mở rộng, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

Trong nhiệm vụ đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, không thể không nhắc tới vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, là cầu nối vững chắc để kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Năm 2022, Liên hiệp tham gia và trực tiếp chủ trì nhiều hoạt động nổi bật trên cả bình diện song phương, đa phương, với nhiều hình thức, quy mô đa dạng như Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022,…

Năm 2022 cũng là năm đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới". Do vậy, Liên hiệp cùng các tổ chức thành viên đã cố gắng để các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng trở nên thiết thực, gắn sát hơn nữa với các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong năm qua đã nỗ lực thông tin tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về những chủ trương, chính sách và khung pháp lý của Việt Nam đối với các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức này triển khai hoạt động tại Việt Nam trong điều kiện cả thế giới đang phục hồi sau Covid-19, qua đó giúp thu hút viện trợ hơn 200 triệu USD trong năm 2022.

Thế giới đã trải qua một năm nhiều biến động phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam. Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Phương Nga, cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là những chủ trương, đường lối mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã vạch ra. Đối ngoại nhân dân cần thực hiện một cách hài hòa, vừa đáp ứng lợi ích quốc gia dân tộc nhưng đồng thời cũng đóng góp vào những lợi ích chung quốc tế, vì sự tiến bộ, công bằng và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, chủ đề của hệ thống Liên hiệp trong năm 2023 sẽ là "Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội". Liên hiệp sẽ dựa trên ưu tiên của Đảng và Nhà nước, coi năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân là một trong những cột trụ của đối ngoại, đóng vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đưa công tác này đi vào chiều sâu hơn nữa.

Năm 2023 cũng đánh dấu nhiều dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước. Đó sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp tục củng cố tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, cũng như đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực cả về vật chất cũng như về tri thức, kinh nghiệm, công nghệ... đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.