Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

NDO -

Ngày 7/7, tại Cao Bằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. 

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân là một “trụ cột” của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Ngày 5/1/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đây là những dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác đối ngoại nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng và tính hệ thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phương Nga cho rằng, với vai trò là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột của đối ngoại, trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng nặng nề hơn, đòi hỏi toàn hệ thống phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về đường lối đối ngoại Đại hội XIII, Chỉ thị 12-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; mô hình tổ chức bộ máy của các Liên hiệp hữu nghị địa phương; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống Liên hiệp hữu nghị. 

Các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đề xuất những ý tưởng mới, kiến nghị giải pháp để kiện toàn tổ chức, bộ máy và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã vận động, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 700 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa; 500 triệu đồng trao quà an sinh xã hội và 10 nghìn USD để trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt.