Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Ăng-gô-la, ngày 10-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Ăng-gô-la Giô-xê Ê-đu-ác-đô đốt Xan-tốt.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ăng-gô-la Gioóc-giơ Rê-bê-lô Pin-tô Chi-cô-ti.

★ Nhân dịp Ngài Giôn Ma-gu-phu-li nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tan-na-di-a, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện mừng.

★ Nhân dịp Ngài An-pha Công-đê nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Ghi-nê nhiệm kỳ hai, ngày 10-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện mừng.

★ Nhân dịp Ngài A-lát-xan U-át-ta-ra nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Bờ Biển Ngà nhiệm kỳ hai, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện mừng.