Đề xuất thuê đơn vị kiểm định độc lập khắc phục sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

NDO - Nhằm sớm hoàn thành việc điều tra, giám định nguyên nhân sự cố đứt cáp dự ứng lực cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị UBND Thành phố cho phép thuê đơn vị kiểm định độc lập.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đang được khảo sát, tìm biện pháp khắc phục sự cố.
Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đang được khảo sát, tìm biện pháp khắc phục sự cố.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND Thành phố cho phép Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải chỉ định đơn vị tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục công trình.

Đơn vị kiểm định được lựa chọn là đơn vị tư vấn độc lập với chủ đầu tư dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, có kinh nghiệm và năng lực chuyên sâu về cầu đường, kinh nghiệm thực hiện các công trình bị sự cố tương tự.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải tổ chức cuộc họp gồm Tổ điều tra sự cố công trình, Hội Cầu đường-Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông… để tìm giải pháp sửa chữa sự cố.

Tuy nhiên, cuộc họp có nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất.

Do đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng, tích cực trong phối hợp giải pháp khắc phục, không đùn đẩy trách nhiệm trong thời gian xác định nguyên nhân sự cố để sớm báo cáo, thông qua phương án sửa chữa công trình, tránh kéo dài gây nguy hiểm, bất lợi cho an toàn công trình.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và đơn vị tư vấn nhanh chóng xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình, xây dựng kế hoạch khảo sát, quan trắc và tiến độ thực hiện các công việc sửa chữa khắc phục sự cố công trình.

Sở cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư có tính toán đến phương án thay thế kết cấu nhịp chính (trường hợp sửa chữa kết cấu nhịp hiện hữu không bảo đảm) và bảo đảm các loại xe 2 bánh và xe ô-tô con vẫn lưu thông bên dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong quá trình thi công sửa chữa.