Tiếp tục sửa chữa công trình cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh

Sau một thời gian sửa chữa, Sở Giao thông công chính TP  Hồ Chí Minh vừa chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện công tác kiểm định thử tại cầu Văn Thánh 2 và cầu Thị Nghè 2 để xác định chế độ quản lý, khai thác cầu cho phù hợp và tiến hành quan trắc, theo dõi hiện tượng lún một số đoạn trên tuyến đường thuộc dự án cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh để có hướng khắc phục.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đang khẩn trương hoàn thành đề cương kỹ thuật để có thể thực hiện công việc trên từ đầu tháng 3.