Để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự thiết thực

Những ngày gần đây, tại các khu phố, xóm, ấp ở thành phố đang tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015. Đây là một trong các hoạt động do Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hằng năm nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930).

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân trong các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay… Trong ngày hội, bà con tại các khu dân cư còn có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng; những công việc, chỉ tiêu cụ thể mà ngày hội năm trước đã đề ra như: Thực hiện phong trào thi đua xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp; giúp nhau giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh khu phố; bảo đảm an toàn giao thông…

Thực tế tổ chức ngày hội ở nhiều nơi cho thấy, nơi nào cán bộ Ban công tác mặt trận, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hoạt động năng nổ, tâm huyết, biết cách vận động, tập hợp quần chúng, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả thiết thực, thì nơi đó nội dung sinh hoạt trong ngày hội phong phú, chất lượng cao, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Điển hình như khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7. Trong ngày hội, ngoài các nội dung sinh hoạt theo quy định chung, Ban công tác mặt trận còn báo cáo với bà con kết quả vận động gần 10 tỷ đồng, rồi hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội bộ, xây mới nhà văn hóa khu phố. Còn tại khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, niềm vui của bà con trong ngày hội được nhân lên khi Ban điều hành khu phố, Ban công tác mặt trận báo cáo hoàn thành kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các đường hẻm, nạo vét, bê-tông hóa con rạch vốn bị tắc nghẽn, gây mất vệ sinh mà ngày hội trước bà con đã đề ra với tổng số tiền nhân dân đóng góp hơn 400 triệu đồng… Ở khu phố 4 phường Bình An, quận 2, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự trở thành ngày vui bởi không những các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm trước đều hoàn thành mà Ban công tác mặt trận còn tổ chức chương trình văn nghệ ba miền bắc - trung - nam do các đội văn nghệ “cây nhà lá vườn” trình diễn. Để có chương trình văn nghệ này, bà con khu phố đã dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa các dân tộc, vùng miền của đất nước, từ đó xây dựng chương trình, tiết mục, tập luyện, biểu diễn thể hiện rất sinh động khối đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy vậy, vẫn còn những khu phố mà ngày hội diễn ra không được như mong muốn. Ngoài phần lễ đơn điệu với các nghi thức như quy định, nhân dân ít tham gia đóng góp ý kiến; phần hội cũng chỉ sơ sài với vài tiết mục văn nghệ đơn giản, chưa tạo được không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Những nơi mà các phong trào hoạt động không thật sự sôi nổi thì nội dung sinh hoạt trong ngày hội cũng không phong phú. Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, việc ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận qua các giai đoạn cách mạng là rất cần thiết, thế nhưng phần này thường chỉ đơn thuần được nêu trong bài diễn văn đọc tại hội trường, chưa được tổ chức một cách sinh động, hấp dẫn, do vậy hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Các khu dân cư ở thành phố đang đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Để ngày hội thật sự có chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực, thiết nghĩ Ban công tác mặt trận các khu phố cần phát huy sự năng động, sáng tạo trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, nhất là những phong trào gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được như vậy, chắc chắn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.