Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6

NDO - Ngày 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, trực tiếp thông báo nhanh đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Khối về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; trong đó tập trung giới thiệu, phân tích sâu các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện là: Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ trọng tâm khác là sửa đổi, bổ sung và cập nhật những nội dung mới vào quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở... Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan đến doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Cụ thể, Đảng ủy các doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Cà-phê Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh các giống cây trồng chống chịu được dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát triển giống bản địa có giá trị cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ; khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ trong trồng trọt các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp.

Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; Nâng cao chất lượng rừng trồng, chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, lâm đặc sản, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước và làm nguyên liệu chế biến hàng xuất khẩu.

Các đơn vị tập trung phát triển công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ. Xử lý triệt để những tồn đọng về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường, chấm dứt tình trạng các công ty nông, lâm nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng không đầu tư, tổ chức sản xuất mà khoán trắng cho hộ gia đình, cá nhân; tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, công ty nông, lâm nghiệp…

Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và phát triển hệ thống bưu điện văn hóa xã gắn kết với hoạt động phục vụ cộng đồng nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy các ngân hàng trong Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng đối với kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, các hình thức liên kết trong ngành công thương, góp phần phục vụ phát triển các loại hình kinh tế tập thể…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tiến hành triển khai bước 3 quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030.